متن درباره جنگ و صلح؛ جملات سنگین درباره جنگ و صلح کردن

جنگ ویرانگر است و مردم عادی همیشه در جنگ ها دچار خسارات جبران ناپذیر می شوند. از دید اکثر فلاسفه، جنگ به شدت رد شده است و آثار جنگ و پس از جنگ می تواند ادامه مطلب

نوشته شده توسط اصغر لطفی 9 ساعت پیش

علم و تحصیل

Types of chicken cooking

جدیدترین مطالب